Gezondheidstesten


Onze honden worden volledig genetisch en lichamelijk klinisch getest inclusief röntgenfoto’s van de rug (borstwervels, lendewervels, rugbekken overgang, staartwervels, Spondylose) knieën, ellebogen, heupen en luchtpijp opgemeten.

De ouderdieren waar wij mee fokken hebben:
*Voldoende neuslengte
*Open neusgaatjes
*Ruime luchtpijpen
*Goede gehemeltes
*Goede ruggen
*Goede knieën
*Goede ellebogen
*Goede heupen
*Cherry-eye, Entropion en Ectropion vrij
*Geen erfelijke vacht problemen of allergieën (allergieën kunnen ook spontaan ontstaan net als bij mensen)
*Geen lijders van genetische erfelijke afwijkingen (honden kunnen wel drager zijn maar daar nooit hinder van onder vinden omdat wij alleen drager x vrij combineren en vrij x vrij)

Helaas is het nog niet mogelijk om alleen nog vrij x vrij te combineren maar drager x vrij geeft ook nakomelingen waar je mee verder kan fokken.

Vrij x Vrij = 100 % vrij

Drager x Vrij = 50% vrij, 50% drager

Drager x Drager = 25% vrij, 50% drager, 25% lijder

Lijder x Vrij = 100% drager

Lijder x Drager = 50% drager, 50% lijder

Lijder x Lijder = 100% lijder


Gezondheidsresultaten zijn altijd in te zien voor pup kopers.

Bij iedere hond staan de uitslagen en kunt u met de knop naar het MyDogDNA profiel van de hond.Onderstaande zijn maar enkele van de belangrijke DNA testen van de 220 erfelijke afwijkingen waarop getest word. Dit zijn de belangrijkste en meest voorkomende erfelijke aandoeningen waar de Franse Bulldog mee kampt.


 • Cone-Rod Dystrophy (cord1-PRA / crd4)

(Oogziekten en afwijkingen)

 • CMR1 Canine Multifocal Retinopathy

(Oogziekten en afwijkingen)

 • Degeneratieve myelopatie (DM)

(Wervelkolom en skelet aandoeningen)

 • Multi-Drug Resistance 1, (MDR1)

(Neurologische aandoeningen)

 • HC-HSF4 Hereditary Cataract

(Oogziekten en afwijkingen)

 • Chondrodystrophy (CDDY)

(Wervelkolom en skelet aandoeningen)

 • Chondrodysplasia (CDPA)

(Wervelkolom en skelet aandoeningen)

 • HUU Hyperuricosuria

(Urineweg aandoeningen)

 • Cystinurie type 3

(Urineweg aandoeningen)
Alle overige testen waarop onze honden ook DNA getest worden:

 • 2,8-dihydroxyadenine (DHA) Urolithiasis
 • Acral Mutilation Syndrome
 • Acute Respiratory Distress Syndrome
 • Alaskan Husky Encephalopathy
 • Alexander Disease
 • Amelogenesis Imperfecta
 • Bandera's Neonatal Ataxia
 • Benign Familial Juvenile Epilepsy
 • Canine Leukocyte Adhesion Deficiency (CLAD), type III
 • Canine Multifocal Retinopathy 1
 • Canine Multifocal Retinopathy 2
 • Canine Multifocal Retinopathy 3
 • Canine Scott Syndrome
 • Centronuclear Myopathy (Discovered in the Great Dane)
 • Centronuclear Myopathy (Discovered in the Labrador Retriever)
 • Cerebellar Ataxia
 • Cerebellar Cortical Degeneration
 • Cerebellar Hypoplasia
 • Cerebral Dysfunction
 • Chondrodysplasia
 • Cleft Lip & Palate with Syndactyly
 • Cleft Palate
 • Collie Eye Anomaly (CEA)
 • Complement 3 Deficiency
 • Cone Degeneration (Discovered in the Alaskan Malamute)
 • Cone Degeneration (Discovered in the German Shepherd Dog)
 • Cone Degeneration (Discovered in the German Shorthaired Pointer)
 • Cone-Rod Dystrophy
 • Cone-Rod Dystrophy 1
 • Cone-Rod Dystrophy 2
 • Congenital Dyshormonogenic Hypothyroidism with Goiter (Discovered in the Shih Tzu)
 • Congenital Hypothyroidism (Discovered in the Tenterfield Terrier)
 • Congenital Hypothyroidism (Discovered in the Toy Fox and Rat Terrier)
 • Congenital Myasthenic Syndrome (Discovered in the Golden Retriever)
 • Congenital Myasthenic Syndrome (Discovered in the Jack Russell Terrier)
 • Congenital Myasthenic Syndrome (Discovered in the Labrador Retriever)
 • Congenital Myasthenic Syndrome (Discovered in the Old Danish Pointing Dog)
 • Congenital Stationary Night Blindness (CSNB)
 • Craniomandibular Osteopathy
 • Cystic Renal Dysplasia and Hepatic Fibrosis
 • Cystinuria Type I-A
 • Cystinuria Type II-A
 • Deafness and Vestibular Dysfunction (Discovered in Doberman Pinscher)
 • Degenerative Myelopathy
 • Demyelinating Neuropathy
 • Dental Hypomineralization
 • Dilated Cardiomyopathy (Discovered in the Schnauzer)
 • Dominant Progressive Retinal Atrophy
 • Dystrophic Epidermolysis Bullosa (Discovered in the Central Asian Ovcharka)
 • Dystrophic Epidermolysis Bullosa (Discovered in the Golden Retriever)
 • Early Adult Onset Deafness For Border Collies only (Linkage test)
 • Early Retinal Degeneration (Discovered in the Norwegian Elkhound)
 • Early-onset PRA (Discovered in the Portuguese Water Dog)
 • Early-Onset Progressive Polyneuropathy (Discovered in the Alaskan Malamute)
 • Early-Onset Progressive Polyneuropathy (Discovered in the Greyhound)
 • Enamel Hypoplasia (Discovered in the Parson Russell Terrier)
 • Epidermolytic Hyperkeratosis
 • Exercise-Induced Collapse
 • Factor VII Deficiency
 • Factor XI Deficiency
 • Fanconi Syndrome
 • Fetal Onset Neuroaxonal Dystrophy
 • Focal Non-Epidermolytic Palmoplantar Keratoderma
 • Generalized Progressive Retinal Atrophy (Discovered in the Schapendoes)
 • Glanzmann Thrombasthenia Type I
 • Glanzmann Thrombasthenia Type I (Discovered in Great Pyrenees)
 • Globoid Cell Leukodystrophy (Discovered in Terriers)
 • Globoid Cell Leukodystrophy (Discovered in the Irish Setter)
 • Glycogen Storage Disease Type Ia
 • Glycogen Storage Disease Type IIIa, (GSD IIIa)
 • GM1 Gangliosidosis (Discovered in the Portuguese Water Dog)
 • GM1 Gangliosidosis (Discovered in the Shiba)
 • GM2 Gangliosidosis (Discovered in the Japanese Chin)
 • GM2 Gangliosidosis (Discovered in the Toy Poodle)
 • Goniodysgenesis and Glaucoma (Discovered in the Border Collie)
 • Hemophilia A (Discovered in Old English Sheepdog)
 • Hemophilia A (Discovered in the Boxer)
 • Hemophilia A (Discovered in the German Shepherd Dog - Variant 1)
 • Hemophilia A (Discovered in the German Shepherd Dog - Variant 2)
 • Hemophilia A (Discovered in the Havanese)
 • Hemophilia B
 • Hemophilia B (Discovered in the Airedale Terrier)
 • Hemophilia B (Discovered in the Lhasa Apso)
 • Hereditary Ataxia (Discovered in the Norwegian Buhund)
 • Hereditary Elliptocytosis
 • Hereditary Footpad Hyperkeratosis
 • Hereditary Nasal Parakeratosis (Discovered in the Greyhound)
 • Hereditary Vitamin D-Resistant Rickets Type II
 • Hyperekplexia or Startle Disease
 • Hyperuricosuria
 • Hypocatalasia
 • Hypomyelination
 • Hypophosphatemia
 • Ichthyosis (Discovered in the American Bulldog)
 • Ichthyosis (Discovered in the Great Dane)
 • Intestinal Cobalamin Malabsorption (Discovered in the Beagle)
 • Intestinal Cobalamin Malabsorption (Discovered in the Border Collie)
 • Intestinal Cobalamin Malabsorption (Discovered in the Komondor)
 • Juvenile Encephalopathy (Discovered in the Parson Russell Terrier)
 • Juvenile Laryngeal Paralysis and Polyneuropathy
 • Juvenile Myoclonic Epilepsy
 • L-2-Hydroxyglutaric Aciduria
 • L-2-Hydroxyglutaric Aciduria (Discovered in the Westie)
 • Lagotto Storage Disease
 • Lamellar Ichthyosis
 • Lethal Acrodermatitis (Discovered in the Bull Terrier)
 • Ligneous Membranitis
 • Lung Developmental Disease (Discovered in the Airedale Terrier)
 • Macrothrombocytopenia
 • May-Hegglin Anomaly
 • MDR1 Medication Sensitivity
 • Microphthalmia (Discovered in the Soft-Coated Wheaten Terrier)
 • Mucopolysaccharidosis Type IIIA (Discovered in the Dachshund)
 • Mucopolysaccharidosis Type IIIA (Discovered in the New Zealand Huntaway)
 • Mucopolysaccharidosis Type VII (Discovered in the Brazilian Terrier)
 • Mucopolysaccharidosis Type VII (Discovered in the German Shepherd Dog)
 • Muscular Dystrophy (Discovered in the Cavalier King Charles Spaniel)
 • Muscular Dystrophy (Discovered in the Golden Retriever)
 • Muscular Dystrophy (Discovered in the Landseer)
 • Muscular Dystrophy (Discovered in the Norfolk Terrier)
 • Muscular Hypertrophy (Double Muscling)
 • Musladin-Lueke Syndrome
 • Myeloperoxidase Deficiency
 • Myotonia Congenita
 • Myotonia Congenita (Discovered in the Labrador Retriever)
 • Myotonia Congenita (Discovered in the Miniature Schnauzer)
 • Myotubular MyopathyNarcolepsy (Discovered in the Dachshund)
 • Narcolepsy (Discovered in the Dachshund)
 • Narcolepsy (Discovered in the Labrador Retriever)
 • Nemaline Myopathy
 • Neonatal Cerebellar Cortical Degeneration
 • Neonatal Encephalopathy with Seizures
 • Neuroaxonal Dystrophy
 • Neuroaxonal Dystrophy (Discovered in the Papillon)
 • Neuroaxonal Dystrophy (Discovered in the Rottweiler)
 • Neuronal Ceroid Lipofuscinosis 1
 • Neuronal Ceroid Lipofuscinosis 7
 • Neuronal Ceroid Lipofuscinosis 8 (Discovered in the Alpine Dachsbracke)
 • Neuronal Ceroid Lipofuscinosis 8 (Discovered in the Australian Shepherd)
 • Neuronal Ceroid Lipofuscinosis 8 (Discovered in the English Setter)
 • Neuronal Ceroid Lipofuscinosis 8 (Discovered in the Saluki)
 • Neuronal Ceroid Lipofuscinosis 12 (Discovered in the Australian Cattle Dog)
 • Osteochondrodysplasia
 • Osteochondromatosis (Discovered in the American Staffordshire Terrier)
 • Osteogenesis Imperfecta (Discovered in the Beagle)
 • Osteogenesis Imperfecta (Discovered in the Dachshund)
 • P2RY12-associated Bleeding Disorder
 • Paroxysmal Dyskinesia
 • Persistent Müllerian Duct Syndrome
 • Phosphofructokinase Deficiency
 • Polycystic Kidney Disease
 • Prekallikrein Deficiency
 • Primary Ciliary Dyskinesia
 • Primary Ciliary Dyskinesia (Discovered in the Alaskan Malamute)
 • Primary Lens Luxation
 • Primary Open Angle Glaucoma (Discovered in Basset Fauve de Bretagne)
 • Primary Open Angle Glaucoma (Discovered in Petit Basset Griffon Vendeen)
 • Primary Open Angle Glaucoma and Lens Luxation (Discovered in Chinese Shar-Pei)
 • Progressive Early-Onset Cerebellar Ataxia
 • Progressive Retinal Atrophy (Discovered in the Swedish Vallhund)
 • Progressive Retinal Atrophy (Discovered in the Basenji)
 • Progressive Retinal Atrophy (Discovered in the Golden Retriever - GR-PRA1 variant)
 • Progressive Retinal Atrophy (Discovered in the Lhasa Apso)
 • Progressive Retinal Atrophy (Discovered in the Papillon and Phalène)
 • Progressive Retinal Atrophy (Discovered in the Shetland Sheepdog - BBS2 variant)
 • Progressive Retinal Atrophy (Discovered in the Shetland Sheepdog - CNGA1 variant)
 • Progressive Retinal Atrophy 1 (Discovered in the Italian Greyhound)
 • Progressive Retinal Atrophy Type III
 • Progressive Rod Cone Degeneration (prcd-PRA)
 • Protein Losing Nephropathy
 • Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase 1 Deficiency
 • Pyruvate Kinase Deficiency (Discovered in the Basenji)
 • Pyruvate Kinase Deficiency (Discovered in the Beagle)
 • Pyruvate Kinase Deficiency (Discovered in the Pug)
 • Pyruvate Kinase Deficiency (Discovered in the West Highland White Terrier)
 • QT Syndrome
 • Renal Cystadenocarcinoma and Nodular Dermatofibrosis
 • Rod-Cone Dysplasia 1
 • Rod-Cone Dysplasia 1a
 • Rod-Cone Dysplasia 3
 • Sensory Ataxic Neuropathy
 • Sensory Neuropathy
 • Severe Combined Immunodeficiency
 • Severe Combined Immunodeficiency (Discovered in Frisian Water Dogs)
 • Shaking Puppy Syndrome (Discovered in the Border Terrier)
 • Skeletal Dysplasia 2
 • Spinocerebellar Ataxia (Late-Onset Ataxia)
 • Spinocerebellar Ataxia with Myokymia and/or Seizures
 • Spondylocostal Dysostosis
 • Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia
 • Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia (Discovered in Belgian Malinois)
 • Stargardt Disease (Discovered in the Labrador Retriever)
 • Trapped Neutrophil Syndrome
 • Van den Ende-Gupta Syndrome
 • von Willebrand's Disease, type 1
 • von Willebrand's Disease, type 2
 • von Willebrand's Disease, type 3 (Discovered in the Kooiker Hound)
 • von Willebrand's Disease, type 3 (Discovered in the Scottish Terrier)
 • von Willebrand's Disease, type 3 (Discovered in the Shetland Sheepdog)
 • X-Linked Ectodermal Dysplasia
 • X-Linked Hereditary Nephropathy (Discovered in the Navasota Dog)
 • X-Linked Hereditary Nephropathy (Discovered in the Samoyed)
 • X-Linked Myotubular Myopathy
 • X-Linked Progressive Retinal Atrophy 1
 • X-Linked Progressive Retinal Atrophy 2
 • X-Linked Severe Combined Immunodeficiency (Discovered in the Basset Hound)
 • X-Linked Severe Combined Immunodeficiency (Discovered in the Cardigan Welsh Corgi)
 • X-Linked Tremors
 • Xanthinuria (Discovered in a mixed breed dog)
 • Xanthinuria (Discovered in the Cavalier King Charles Spaniel)
 • Xanthinuria (Discovered in the Toy Manchester Terrier)
Agouti (A) Locus:

 • Fawn (ay)
 • Recessive Black (a)
 • Tan Points (at)


Brown (B) Locus:

 • Chocolate (Variant 1)
 • Chocolate (Variant 2)
 • Chocolate (Variant 3)
 • Chocolate (Variant 4)


Dilution (D) Locus:

 • Dilution (d1) Linkage test
 • Dilution (d2)
 • Dilution (d3)


Extension (E) Locus:

 • Ancient Red (eA)
 • Grizzle (Eg)
 • Mask (Em)
 • Recessive Red (e1)
 • Recessive Red (e2)
 • Recessive Red (e3)


Harlequin (H) Locus:

 • Harlequin


Intensity (I) Locus:

 • Red Intensity


Black (K) Locus:

 • Dominant Black


Merle (M) Locus:

 • Merle


White Spotting (S) Locus:

 • PiebaldOther Coat Colors, Patterns and Types:

 • Albino
 • Curly Coat
 • Furnishings
 • Hair Ridge
 • Hairlessness (Discovered in the American Hairless Terrier)
 • Hairlessness (Discovered in the Chinese Crested Dog)
 • Hairlessness (Discovered in the Scottish Deerhound)
 • Long Hair (Variant 1)
 • Long Hair (Variant 2)
 • Long Hair (Variant 3)
 • Long Hair (Variant 4)
 • Long Hair (Variant 5)
 • Reduced Shedding
 • Saddle Tan


Body Features:

 • Back Muscle and Bulk
 • Blue Eyes
 • Floppy Ears
 • High Altitude Adaptation
 • Hind Dewclaws (Discovered in Asian breeds)
 • Hind Dewclaws (Discovered in Western breeds)
 • Short Legs
 • Short Snout (Variant 1)
 • Short Snout (Variant 2)
 • Short Tail